Welcome to SDA Winter Camp

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

I Move...Therefore I Am
Hello SDA Campers

Kontakt: camp@sdacamp.pl

Obserwuj nas

 • Polski
 • English
SDA Summer Camp 2018

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w warsztatach SDA Summer Camp | 16-25.08.2018:

 1. Organizatorem SDA Summer Camp jest Street Dance Academy Michał Czyżewski z siedzibą przy ul. Drzewieckiego 5/21, 54-129 we Wrocławiu, zwany dalej Organizatorem.
 2. Każda osoba dalej zwana Uczestnikiem zgłaszająca się na SDA Summer Camp oświadcza, że zapoznała się i zaakceptowała w całości poniższy regulamin i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag. W przypadku osób niepełnoletnich w/w oświadczenia składa ich rodzic lub opiekun prawny.
 3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie stanowi rezerwacji miejsca. Gwarancją rezerwacji w SDA Summer Camp 2018 jest uregulowanie:
  1. w cenie promocyjnej i normalnej bezzwrotnej zaliczki (na poczet opłacenia noclegów, biletów lotniczych itp.) w wysokości 800 zł (niezależnie od wykupionej opcji) w terminie do 4 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie www.sdacamp.com.
  2. w cenie ostatnia szansa całej kwoty (na poczet opłacenia noclegów, biletów lotniczych itp.). W opcji SUMMER 18+/SUMMER U18 w wysokości 2399zł (Niższy Standard Noclegu) lub 2749zł (Wyższy Standard Noclegu). W opcji WORKSHOPS 18+/ WORKSHOPS U18 w wysokości 1779 zł w terminie do 4 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie www.sdacamp.com
 4. Warunkiem uczestniczenia w SDA Summer Camp jest 2018:
  1. uiszczenie opłaty:
   1. w cenie promocyjnej i normalnej bezzwrotnej zaliczki (na poczet opłacenia noclegów, biletów lotniczych itp.) w wysokości 800 zł (niezależnie od wykupionej opcji) w terminie do 4 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie sdacamp.com.
   2. w cenie ostatnia szansa całej kwoty (na poczet opłacenia noclegów, biletów lotniczych itp.). W opcji SUMMER 18+/SUMMER U18 w wysokości 2399zł (Niższy Standard Noclegu) lub 2749zł ( Wyższy Standard Noclegu). W opcji WORKSHOPS 18+/WORKSHOPS U18 w wysokości 1779 zł w terminie do 4 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie sdacamp.com.
  2. uiszczenia pozostałej kwoty do dnia 20.07.2018 roku.
  3. przekazanie Organizatorowi wypełnionej karty kwalifikacyjnej do dnia 20.07.2018 roku (karta zostanie wysłana do uczestnika drogą mailową na adres podany podczas zgłoszenia).

  W przypadku niedotrzymania przynajmniej jednego z w/w warunków uczestnictwa Uczestnik może zostać skreślony z listy osób biorących udział w SDA Summer Camp 2018. Organizator zachowuje prawo do zatrzymania wpłaconych środków. Organizator powiadomi o ewentualnym skreśleniu z listy drogą emaliową na adres podany podczas zgłoszenia.

 5. Wysokość opłaty rezerwacyjnej oraz całkowitej opłaty za uczestnictwo uzależniona jest od terminu zapisania się przez formularz znajdujący się na stronie sdacamp.com – Opcje/Rejestracja:
  1. Cena promocyjna: od 5 kwietnia 2018 do 2 maja 2018 roku (włącznie) lub do wyczerpania miejsc promocyjnych (50 miejsc), cena udziału w SDA Summer Camp 2018 w opcji SUMMER 18+/SUMMER U18 wynosi 2099zł (Niższy Standard Noclegu) lub 2449zł (Wyższy Standard Noclegu). W opcji WORKSHOPS 18+/WORKSHOPS U18 cena wynosi 1479 zł.
  2. Cena normalna: od dnia 3 maja 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku (włącznie lub wyczerpania miejsc), cena udziału w SDA Summer Camp 2018 w opcji SUMMER 18+/SUMMER U18 wynosi 2299zł (Niższy Standard Noclegu) lub 2649zł (Wyższy Standard Noclegu). W opcji WORKSHOPS 18+/WORKSHOPS U18 cena wynosi 1679 zł.
  3. Cena ostatnia szansa: od dnia 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku (włącznie lub wyczerpania miejsc), cena udziału w SDA Summer Camp 2018 w opcji SUMMER 18+/SUMMER U18 wynosi 2399zł (Niższy Standard Noclegu) lub 2749zł (Wyższy Standard Noclegu). W opcji WORKSHOPS 18+/WORKSHOPS U18 cena wynosi 1779 zł.
  4. Inne pakiety i opcje dodatkowe zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie sdacamp.com – Opcje/Rejestracja.
 6. Uczestnik podczas rejestracji przez stronę sdacamp.com ma do wyboru:
  1. Opcje dla osób pełnoletnich:
   SUMMER 18+ która gwarantuje:
   • udział we wszystkich 30 regularnych zajęciach (45 godzin zajęć),
   • udział we wszystkich przewidzianych eventach (bez dodatkowych opłat),
   • 9 noclegów w wybranym przez uczestnika standardzie (wyższym lub niższym),
   • 3 smaczne posiłki dziennie
   • ubezpieczenie NNW.
   WORKSHOPS 18+
   która gwarantuje:
   • udział we wszystkich 30 regularnych zajęciach (45 godzin zajęć),
   • udział we wszystkich przewidzianych eventach (bez dodatkowych opłat),
   • ubezpieczenie NNW.
  2. Opcje dla osób niepełnoletnich:
   SUMMER U18 która gwarantuje:
   • udział we wszystkich 30 regularnych zajęciach (45 godzin zajęć),
   • udział we wszystkich przewidzianych eventach w formie możliwej dla osób niepełnoletnich za zgodą opiekunów (bez dodatkowych opłat),
   • 9 noclegów w wybranym przez uczestnika standardzie (wyższym lub niższym),
   • 3 smaczne posiłki dziennie,
   • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z długoletnim doświadczeniem,
   • ubezpieczenie NNW.
   WORKSHOPS U18
   która gwarantująca:
   • udział we wszystkich 30 regularnych zajęciach (45 godzin zajęć),
   • udział we wszystkich przewidzianych eventach w formie możliwej dla osób niepełnoletnich za zgodą rodziców (bez dodatkowych opłat),
   • ubezpieczenie NNW.
   • opcja ta NIE ZAWIERA opieki kadry pedagogicznej i dotyczy osób wybierających się na warsztaty pod opieką rodziców nie korzystających z przygotowanych przez organizatora opcji noclegowych.

   Kierownik warsztatów i opiekunowie przejmują opiekę przez cały okres warsztatów (dla SUMMER U18 w obu standardach) od czasu zakwaterowania się u organizatora warsztatów oraz po zgłoszeniu się u kierownika warsztatów (zakwaterowanie odbywa się w dniu 16 sierpnia 2018 roku od godz. 16:00) do czasu zakończenia się pobytu (w dniu 25 sierpnia 2017 roku do godz. 10:00); opieka nie jest zagwarantowana w czasie podróży do miejsca warsztatów i z powrotem (opieka spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych). Uczestnik w dniu 16 sierpnia 2018 roku powinien zgłosić swoje przybycie u organizatora warsztatów oraz do kierownika warsztatów, którego dane zostaną przesłane drogą mailową na adres podany przy rejestracji.

  3. Opcja dodatkowa ‘Drill Your Skill – Master Class’ zawiera:
   • pakiet 8 zajęć opisanych Master Class,
   • ubezpieczenie NNW

   1. Opcja ‘Inne pakiety’ zawiera:
    • określoną liczbę regularnych zajęć zgodnie z zakupiony pakietem
    • ubezpieczenie NNW
 7. Przelewy należy przesyłać na konto zgodnie z poniższymi danymi:
  Numer konta: 30 1910 1048 2407 1279 4582 0001
  Adresat: Street Dance Academy Michał Czyżewski
  Adres: ul. Drzewieckiego 5/21, 54-129 Wrocław
  Tytułem: Wejście na salę taneczną – bilet wstępu, imię i nazwisko (Np. Wejście na salę taneczną – bilet wstępu, Jan Kowalski).
  Datą uiszczenia opłaty jest data uznania środków na rachunku Organizatora.
 8. Podczas SDA Summer Camp 2018 w szczególności podczas zajęć zabrania się spożywania oraz posiadania alkoholu oraz wszelkich środków odurzających uznawanych przez polskie prawo jako nielegalne. Zabronione jest również narażanie zdrowia i życia swojego lub innych uczestników, opiekunów, organizatorów i instruktorów SDA Summer Camp 2018. W przypadku osób nieletnich zabrania się również palenia jak i/lub posiadania artykułów tytoniowych. Uczestnik znajdujący się pod wpływem w/w środków nie zostanie wpuszczony na salę, jak również może zostać pozbawiony dalszego uczestnictwa przez organizatora.
 9. Cisza nocna podczas SDA Summer Camp 2018 obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00, przy założeniu, że o godzinie 22:00 wszyscy uczestnik powinien znajdować się w pokoju. W przypadku imprez zorganizowanych przez opiekunów, instruktorów, organizatorów itd. cisza nocna może zostać przesunięta o czym uczestnik zostanie powiadomiony. W hotelu przebywają również inni goście i należy uszanować ich czas na wypoczynek.
 10. W czasie SDA Summer Camp 2018 obowiązuję kulturalne zachowanie wobec wszystkich osób. Zabrania się stosowania agresji, przemocy psychicznej oraz fizycznej.
 11. Każdy uczestnik SDA Summer Camp 2018 jest zobowiązany do uczestnictwa w organizowanych zajęciach ujętych w planie oraz do stosowanie się do poleceń organizatorów, instruktorów, liderów grup, kierownika lub innych osób wyznaczonych przez organizatora.
 12. Podczas SDA Summer Camp 2018 z zajęć zwolnieni są chorzy po wcześniejszym ustaleniu tego z organizatorem i powiadomieniu instruktora prowadzącego.
 13. Każdy uczestnik SDA Summer Camp 2018 zobowiązany jest do poszanowania mienia organizatorów, jak również mienia miejsc, w których odbywają się zajęcia oraz noclegi. Za każde uszkodzenie mienia odpowiada finansowo sam Uczestnik, a w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 14. Każdy SDA Summer Camp 2018 zobowiązany jest do punktualnego stawiania się zajęcia, spotkania organizacyjne itd.
 15. Uczestnik SDA Summer Camp 2018 zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości – paszport /aktualną legitymację szkolną/dowód osobisty.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, sprzęt elektroniczny, sportowy, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestnika podczas warsztatów.
 17. Uczestnik SDA Summer Camp powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, rzeczy osobiste).
 18. W przypadku naruszenia regulaminu:
  1. uczestnik może dostać upomnienie słowne;
  2. zostanie wykonany telefon do rodzica lub opiekuna;
  3. uczestnik może zostać wykluczony z wszystkich zajęć na okres jednego dnia;
  4. uczestnik może zostać usunięty z warsztatów oraz hotelu/hostelu na własny lub rodziców/opiekuna prawnego koszt.

  Rodzic lub opiekun niepełnoletniego Uczestnika zobowiązuje się do zapewnienia kontaktu z Organizatorem, w tym do odbierania telefonów od Organizatora na podany przez siebie numer do kontaktu i zapewnienia współdziałania w wypadkach tego wymagających.

 19. W przypadku złamania regulaminu w punkcie 8, uczestnik zostaje w trybie natychmiastowym usunięty z SDA Summer Camp na warunkach opisanych w punkcie 21. W sytuacji osoby pełnoletniej o wykroczeniu zostaje powiadomiona policja.
 20. W sytuacji gdy uczestnik nie stosuje się do poleceń organizatorów, instruktorów czy wychowawców uczestnik zostanie usunięty z SDA Summer Camp na warunkach opisanych w punkcie.
 21. Usunięcie uczestnika z SDA Summer Camp wiąże się z jednoczesnym jego wydaleniem z hostelu/hotelu. O wydaleniu Uczestnika niepełnoletniego zostanie niezwłocznie poinformowany rodzic lub opiekun prawny na numer telefonu podany w zgłoszeniu. W takim przypadku organizator nie zapewnia transportu do miejsca zamieszkania. Powrót do miejsca zamieszkania uczestnika odbywa się na koszt własny uczestnika, tj. na koszt rodziców lub opiekunów prawnych dla osoby niepełnoletniej lub w przypadku osoby pełnoletniej uczestnik sam poniesienie koszt powrotu do miejsca zamieszkania. Organizator w przypadku usunięcia uczestnika z SDA Summer Camp nie zwraca wpłaconych środków – pobyt uczestnika uważa się za zrealizowany w całości i uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie o czym uczestnicy zostaną poinformowani na adres email podany podczas zapisów przez stronę sdacamp.com
 23. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia lub organizator ma prawo do nie wpuszczania na salę osób spóźniających się oraz wyproszenia z Sali osób zakłócających przebieg zajęć.
 24. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć bez zgody organizatora i/lub Instruktorów jest zabronione. Wszelkie treści utrwalone bez zgody organizatora zostaną trwale przez uczestnika lub organizatora usunięte. W przypadku, gdy uczestnik rozpowszechnia, posiada i/lub w inny sposób narusza prawa do własności intelektualnej w szczególności stworzonych przez Instruktorów biorących udział w SDA Summer Camp choreografii, uczestnik lub jego prawny opiekun zobowiązuje się do uiszczenia kary w wysokości jednego tysiąca złotych za każde rozpoczęte 10 sekund utrwalonej bez zgody organizatora treści.
 25. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od organizatora SDA Summer Camp zostaną odwołane lub skrócone, organizator zobowiązuje się zwrócić kwotę za niewykorzystanie dni udziału w SDA Summer Camp uczestnikowi po pomniejszeniu jej o poniesione koszty, które nie stanowią jego wynagrodzenia (w szczególności są to transport, ubezpieczenie, opłaty gwarantowane instruktorów, opłata noclegowa, itp.). Za przyczyny niezależne od organizatora w szczególności uważa się wszelkie stany natury i wpływy sił wyższych określane powszechnie za co najmniej trudne do przewidzenia jak między innymi: pożar, powódź, huragan, uderzenie piorunu, eksplozja, obsuwanie się ziemi, grad, upadek pojazdu powietrznego, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, wojna, rewolucja, stan wojenny, klęska żywiołowa.
 26. W przypadku rezygnacji uczestnika do dnia 1 czerwca 2018 (włącznie) roku organizator zwraca jedynie 50% wpłaconej ponad bezzwrotna zaliczkę kwoty. W przypadku rezygnacji uczestnika do dnia 20 lipca 2018 roku organizator zwraca jedynie 25% wpłaconej ponad bezzwrotna zaliczkę kwoty. W przypadku rezygnacji po 20 lipca 2018 roku – organizator nie przewiduje żadnych zwrotów.
 27. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania w sumie 30 zajęć tanecznych (każda po 1 godzinę 30 minut) oraz 8 zajęć Master Class(dla osób, które wykupiły dodatkową opcję Master Class) podczas SDA Summer Camp 2018. Z przyczyn niezależnych od Organizatora w tym w szczególności wymienionych w punkcie 29, gdy nie będzie możliwe przybycie zaproszonego instruktora i przeprowadzenie przez niego zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zaproszonego instruktora przy zachowaniu gwarantowanych liczby zajęć dla grup oraz pakietów zajęć. W przypadku nie zebrania się odpowiedniej ilości osób na zajęcia Master Class mogą one zostać odwołane przez Organizatora, a różnica w cenie zostanie zwrócona Uczestnikowi, który wykupił opcję Master Class na konto w terminie do 30 sierpnia 2018 roku.
 28. Uczestnik biorący udział w SDA Summer Camp jak i wydarzeniach organizowanych przez Street Dance Academy poprzez przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach, oświadcza wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w mediach społecznościowych, gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii i filmów z jego wizerunkiem.
 29. W przypadku zbyt małej ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w terminie do dnia 1 sierpnia 2018. W przypadku odwołania warsztatów, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłacone środki, na numer konta numer konta z którego dokonano zapłaty, w terminie 3 tygodni od daty poinformowania Uczestnika o odwołaniu warsztatów. Oświadczenie o odwołaniu warsztatów zostanie przesłane Uczestnikowi drogą mailową na podany przez niego adres w trakcie rejestracji.

Jak dojechać?

Sprawdź najkrótszą drogą na SDA Summer Camp 2018

FreshMail.pl